Firmast

Arhitektuuribüroo M. Laikask UÜ on asutatud 2002.a ning firma tegevusalaks on arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine.

Firma on peamiselt spetsialiseerunud üksikelamute, paarismajade, rida- ja korterelamute projekteerimisele. Kuid meie poolt on projekteeritud ka tööstushooneid.

Lisaks hoonete arhitektuur-ehituslikele projektidele projekteerime ka hoonete insener-tehnilisi lahendusi (veevarustus-kanalisatsioon, küte-ventilatsioon, elektrivarustus).

Detailplaneeringuid teostame kinnistute jagamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks.